ช่วยเหลือ

Smileys

ไอคอนแสดงอารมณ์ต่างๆที่แสดงด้านล่างเป็นไอคอนชุดมาตรฐาน ซึ่งไอคอนของแต่ละฟอรั่มอาจจะไม่เหมือนดังตัวอย่างนี้

โปรดจำไว้ว่า ถ้าพิมพ์โค้ดติดกับตัวหนังสืออื่นโดยไม่มีช่องว่างก่อนหน้าโค้ดแสดงอารมณ์ ไอคอนแสดงอารมณ์อาจจะไม่แสดงผล

ชื่อ รูปไอคอน (คลิกรูปเพื่อใส่ไอคอน) โค้ด (พิมพ์โค้ดเพื่อใส่ไอคอน)
yenta4-emoticon-0169 :yenta4-emoticon-0169: :yenta4-emoticon-0169:
yenta4-emoticon-0165 :yenta4-emoticon-0165: :yenta4-emoticon-0165:
yenta4-emoticon-0041 :yenta4-emoticon-0041: :yenta4-emoticon-0041:
yenta4-emoticon-0027 :yenta4-emoticon-0027: :yenta4-emoticon-0027:
yenta4-emoticon-0065 :yenta4-emoticon-0065: :yenta4-emoticon-0065:
yenta4-emoticon-0008 :yenta4-emoticon-0008: :yenta4-emoticon-0008:
yenta4-emoticon-0047 :yenta4-emoticon-0047: :yenta4-emoticon-0047:
yenta4-emoticon-0020 :yenta4-emoticon-0020: :yenta4-emoticon-0020:
yenta4-emoticon-0040 :yenta4-emoticon-0040: :yenta4-emoticon-0040:
yenta4-emoticon-0084 :yenta4-emoticon-0084: :yenta4-emoticon-0084:
yenta4-emoticon-0087 :yenta4-emoticon-0087: :yenta4-emoticon-0087:
yenta4-emoticon-0162 :yenta4-emoticon-0162: :yenta4-emoticon-0162:
yenta4-emoticon-0095 :yenta4-emoticon-0095: :yenta4-emoticon-0095:
yenta4-emoticon-0154 :yenta4-emoticon-0154: :yenta4-emoticon-0154:
yenta4-emoticon-0112 :yenta4-emoticon-0112: :yenta4-emoticon-0112:
yenta4-emoticon-0114 :yenta4-emoticon-0114: :yenta4-emoticon-0114:
yenta4-emoticon-0178 :yenta4-emoticon-0178: :yenta4-emoticon-0178:
yenta4-emoticon-0032 :yenta4-emoticon-0032: :yenta4-emoticon-0032:
yenta4-emoticon-0157 :yenta4-emoticon-0157: :yenta4-emoticon-0157:
yenta4-emoticon-0029 :yenta4-emoticon-0029: :yenta4-emoticon-0029:
yenta4-emoticon-0100 :yenta4-emoticon-0100: :yenta4-emoticon-0100:
yenta4-emoticon-0111 :yenta4-emoticon-0111: :yenta4-emoticon-0111:
yenta4-emoticon-0021 :yenta4-emoticon-0021: :yenta4-emoticon-0021:
yenta4-emoticon-0030 :yenta4-emoticon-0030: :yenta4-emoticon-0030:
yenta4-emoticon-0159 :yenta4-emoticon-0159: :yenta4-emoticon-0159:
yenta4-emoticon-0004 :yenta4-emoticon-0004: :yenta4-emoticon-0004:
yenta4-emoticon-0003 :yenta4-emoticon-0003: :yenta4-emoticon-0003:
yenta4-emoticon-0006 :yenta4-emoticon-0006: :yenta4-emoticon-0006:
yenta4-emoticon-0092 :yenta4-emoticon-0092: :yenta4-emoticon-0092:
yenta4-emoticon-0176 :yenta4-emoticon-0176: :yenta4-emoticon-0176:
yenta4-emoticon-0057 :yenta4-emoticon-0057: :yenta4-emoticon-0057:
yenta4-emoticon-0093 :yenta4-emoticon-0093: :yenta4-emoticon-0093:
yenta4-emoticon-0069 :yenta4-emoticon-0069: :yenta4-emoticon-0069:
yenta4-emoticon-0043 :yenta4-emoticon-0043: :yenta4-emoticon-0043:
yenta4-emoticon-0110 :yenta4-emoticon-0110: :yenta4-emoticon-0110:
yenta4-emoticon-0172 :yenta4-emoticon-0172: :yenta4-emoticon-0172:
yenta4-emoticon-0122 :yenta4-emoticon-0122: :yenta4-emoticon-0122:
yenta4-emoticon-0099 :yenta4-emoticon-0099: :yenta4-emoticon-0099:
yenta4-emoticon-0082 :yenta4-emoticon-0082: :yenta4-emoticon-0082:
yenta4-emoticon-0031 :yenta4-emoticon-0031: :yenta4-emoticon-0031:
yenta4-emoticon-0058 :yenta4-emoticon-0058: :yenta4-emoticon-0058:
yenta4-emoticon-0085 :yenta4-emoticon-0085: :yenta4-emoticon-0085:
yenta4-emoticon-0056 :yenta4-emoticon-0056: :yenta4-emoticon-0056:
yenta4-emoticon-0104 :yenta4-emoticon-0104: :yenta4-emoticon-0104:
yenta4-emoticon-0002 :yenta4-emoticon-0002: :yenta4-emoticon-0002:
yenta4-emoticon-0036 :yenta4-emoticon-0036: :yenta4-emoticon-0036:
yenta4-emoticon-0090 :yenta4-emoticon-0090: :yenta4-emoticon-0090:
yenta4-emoticon-0068 :yenta4-emoticon-0068: :yenta4-emoticon-0068:
yenta4-emoticon-0060 :yenta4-emoticon-0060: :yenta4-emoticon-0060:
yenta4-emoticon-0177 :yenta4-emoticon-0177: :yenta4-emoticon-0177:
yenta4-emoticon-0120 :yenta4-emoticon-0120: :yenta4-emoticon-0120:
yenta4-emoticon-0039 :yenta4-emoticon-0039: :yenta4-emoticon-0039:
yenta4-emoticon-0155 :yenta4-emoticon-0155: :yenta4-emoticon-0155:
yenta4-emoticon-0035 :yenta4-emoticon-0035: :yenta4-emoticon-0035:
yenta4-emoticon-0160 :yenta4-emoticon-0160: :yenta4-emoticon-0160:
yenta4-emoticon-0077 :yenta4-emoticon-0077: :yenta4-emoticon-0077:
yenta4-emoticon-0052 :yenta4-emoticon-0052: :yenta4-emoticon-0052:
yenta4-emoticon-0105 :yenta4-emoticon-0105: :yenta4-emoticon-0105:
yenta4-emoticon-0015 :yenta4-emoticon-0015: :yenta4-emoticon-0015:
yenta4-emoticon-0121 :yenta4-emoticon-0121: :yenta4-emoticon-0121:
yenta4-emoticon-0125 :yenta4-emoticon-0125: :yenta4-emoticon-0125:
yenta4-emoticon-0163 :yenta4-emoticon-0163: :yenta4-emoticon-0163:
yenta4-emoticon-0022 :yenta4-emoticon-0022: :yenta4-emoticon-0022:
yenta4-emoticon-0023 :yenta4-emoticon-0023: :yenta4-emoticon-0023:
yenta4-emoticon-0151 :yenta4-emoticon-0151: :yenta4-emoticon-0151:
yenta4-emoticon-0044 :yenta4-emoticon-0044: :yenta4-emoticon-0044:
yenta4-emoticon-0171 :yenta4-emoticon-0171: :yenta4-emoticon-0171:
yenta4-emoticon-0076 :yenta4-emoticon-0076: :yenta4-emoticon-0076:
yenta4-emoticon-0053 :yenta4-emoticon-0053: :yenta4-emoticon-0053:
yenta4-emoticon-0168 :yenta4-emoticon-0168: :yenta4-emoticon-0168:
yenta4-emoticon-0156 :yenta4-emoticon-0156: :yenta4-emoticon-0156:
yenta4-emoticon-0042 :yenta4-emoticon-0042: :yenta4-emoticon-0042:
yenta4-emoticon-0073 :yenta4-emoticon-0073: :yenta4-emoticon-0073:
yenta4-emoticon-0045 :yenta4-emoticon-0045: :yenta4-emoticon-0045:
yenta4-emoticon-0174 :yenta4-emoticon-0174: :yenta4-emoticon-0174:
yenta4-emoticon-0094 :yenta4-emoticon-0094: :yenta4-emoticon-0094:
yenta4-emoticon-0086 :yenta4-emoticon-0086: :yenta4-emoticon-0086:
yenta4-emoticon-0181 :yenta4-emoticon-0181: :yenta4-emoticon-0181:
yenta4-emoticon-0028 :yenta4-emoticon-0028: :yenta4-emoticon-0028:
yenta4-emoticon-0183 :yenta4-emoticon-0183: :yenta4-emoticon-0183:
yenta4-emoticon-0017 :yenta4-emoticon-0017: :yenta4-emoticon-0017:
yenta4-emoticon-0018 :yenta4-emoticon-0018: :yenta4-emoticon-0018:
yenta4-emoticon-0001 :yenta4-emoticon-0001: :yenta4-emoticon-0001:
yenta4-emoticon-0033 :yenta4-emoticon-0033: :yenta4-emoticon-0033:
yenta4-emoticon-0173 :yenta4-emoticon-0173: :yenta4-emoticon-0173:
yenta4-emoticon-0063 :yenta4-emoticon-0063: :yenta4-emoticon-0063:
yenta4-emoticon-0153 :yenta4-emoticon-0153: :yenta4-emoticon-0153:
yenta4-emoticon-0005 :yenta4-emoticon-0005: :yenta4-emoticon-0005:
yenta4-emoticon-0088 :yenta4-emoticon-0088: :yenta4-emoticon-0088:
yenta4-emoticon-0167 :yenta4-emoticon-0167: :yenta4-emoticon-0167:
yenta4-emoticon-0083 :yenta4-emoticon-0083: :yenta4-emoticon-0083:
yenta4-emoticon-0048 :yenta4-emoticon-0048: :yenta4-emoticon-0048:
yenta4-emoticon-0061 :yenta4-emoticon-0061: :yenta4-emoticon-0061:
yenta4-emoticon-0024 :yenta4-emoticon-0024: :yenta4-emoticon-0024:
yenta4-emoticon-0074 :yenta4-emoticon-0074: :yenta4-emoticon-0074:
yenta4-emoticon-0158 :yenta4-emoticon-0158: :yenta4-emoticon-0158:
yenta4-emoticon-0034 :yenta4-emoticon-0034: :yenta4-emoticon-0034:
yenta4-emoticon-0066 :yenta4-emoticon-0066: :yenta4-emoticon-0066:
yenta4-emoticon-0026 :yenta4-emoticon-0026: :yenta4-emoticon-0026:
yenta4-emoticon-0007 :yenta4-emoticon-0007: :yenta4-emoticon-0007:
yenta4-emoticon-0059 :yenta4-emoticon-0059: :yenta4-emoticon-0059:
yenta4-emoticon-0180 :yenta4-emoticon-0180: :yenta4-emoticon-0180:
yenta4-emoticon-0089 :yenta4-emoticon-0089: :yenta4-emoticon-0089:
yenta4-emoticon-0107 :yenta4-emoticon-0107: :yenta4-emoticon-0107:
yenta4-emoticon-0097 :yenta4-emoticon-0097: :yenta4-emoticon-0097:
yenta4-emoticon-0175 :yenta4-emoticon-0175: :yenta4-emoticon-0175:
yenta4-emoticon-0124 :yenta4-emoticon-0124: :yenta4-emoticon-0124:
yenta4-emoticon-0011 :yenta4-emoticon-0011: :yenta4-emoticon-0011:
yenta4-emoticon-0049 :yenta4-emoticon-0049: :yenta4-emoticon-0049:
yenta4-emoticon-0062 :yenta4-emoticon-0062: :yenta4-emoticon-0062:
yenta4-emoticon-0064 :yenta4-emoticon-0064: :yenta4-emoticon-0064:
yenta4-emoticon-0009 :yenta4-emoticon-0009: :yenta4-emoticon-0009:
yenta4-emoticon-0037 :yenta4-emoticon-0037: :yenta4-emoticon-0037:
yenta4-emoticon-0096 :yenta4-emoticon-0096: :yenta4-emoticon-0096:
yenta4-emoticon-0055 :yenta4-emoticon-0055: :yenta4-emoticon-0055:
yenta4-emoticon-0051 :yenta4-emoticon-0051: :yenta4-emoticon-0051:
yenta4-emoticon-0161 :yenta4-emoticon-0161: :yenta4-emoticon-0161:
yenta4-emoticon-0012 :yenta4-emoticon-0012: :yenta4-emoticon-0012:
yenta4-emoticon-0117 :yenta4-emoticon-0117: :yenta4-emoticon-0117:
yenta4-emoticon-0050 :yenta4-emoticon-0050: :yenta4-emoticon-0050:
yenta4-emoticon-0170 :yenta4-emoticon-0170: :yenta4-emoticon-0170:
yenta4-emoticon-0014 :yenta4-emoticon-0014: :yenta4-emoticon-0014:
yenta4-emoticon-0123 :yenta4-emoticon-0123: :yenta4-emoticon-0123:
yenta4-emoticon-0025 :yenta4-emoticon-0025: :yenta4-emoticon-0025:
yenta4-emoticon-0019 :yenta4-emoticon-0019: :yenta4-emoticon-0019:
yenta4-emoticon-0116 :yenta4-emoticon-0116: :yenta4-emoticon-0116:
yenta4-emoticon-0078 :yenta4-emoticon-0078: :yenta4-emoticon-0078:
yenta4-emoticon-0109 :yenta4-emoticon-0109: :yenta4-emoticon-0109:
yenta4-emoticon-0054 :yenta4-emoticon-0054: :yenta4-emoticon-0054:
yenta4-emoticon-0115 :yenta4-emoticon-0115: :yenta4-emoticon-0115:
yenta4-emoticon-0166 :yenta4-emoticon-0166: :yenta4-emoticon-0166:
yenta4-emoticon-0113 :yenta4-emoticon-0113: :yenta4-emoticon-0113:
yenta4-emoticon-0038 :yenta4-emoticon-0038: :yenta4-emoticon-0038:
yenta4-emoticon-0179 :yenta4-emoticon-0179: :yenta4-emoticon-0179:
yenta4-emoticon-0152 :yenta4-emoticon-0152: :yenta4-emoticon-0152:
yenta4-emoticon-0102 :yenta4-emoticon-0102: :yenta4-emoticon-0102:
yenta4-emoticon-0101 :yenta4-emoticon-0101: :yenta4-emoticon-0101:
yenta4-emoticon-0072 :yenta4-emoticon-0072: :yenta4-emoticon-0072:
yenta4-emoticon-0071 :yenta4-emoticon-0071: :yenta4-emoticon-0071:
yenta4-emoticon-0091 :yenta4-emoticon-0091: :yenta4-emoticon-0091:
yenta4-emoticon-0108 :yenta4-emoticon-0108: :yenta4-emoticon-0108:
yenta4-emoticon-0070 :yenta4-emoticon-0070: :yenta4-emoticon-0070:
yenta4-emoticon-0182 :yenta4-emoticon-0182: :yenta4-emoticon-0182:
yenta4-emoticon-0046 :yenta4-emoticon-0046: :yenta4-emoticon-0046:
yenta4-emoticon-0010 :yenta4-emoticon-0010: :yenta4-emoticon-0010:
yenta4-emoticon-0103 :yenta4-emoticon-0103: :yenta4-emoticon-0103:
yenta4-emoticon-0106 :yenta4-emoticon-0106: :yenta4-emoticon-0106:
yenta4-emoticon-0075 :yenta4-emoticon-0075: :yenta4-emoticon-0075:
yenta4-emoticon-0079 :yenta4-emoticon-0079: :yenta4-emoticon-0079:
yenta4-emoticon-0098 :yenta4-emoticon-0098: :yenta4-emoticon-0098:
yenta4-emoticon-0013 :yenta4-emoticon-0013: :yenta4-emoticon-0013:
yenta4-emoticon-0016 :yenta4-emoticon-0016: :yenta4-emoticon-0016: